Synthia
Synthia
@synthia

Audio


Passage Through The Dark

Passage Through The Dark


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Cloak Of Sorrow

Cloak Of Sorrow


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Wicked Witch

Wicked Witch


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Hungry

Hungry


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Predator or Prey

Predator or Prey


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Hail To The King

Hail To The King


album: Synthia
genre: Metal
 
 
 / 2