Synthia
Synthia
@synthia

Audio


Wizard of Lies

Wizard of Lies


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Voices In My Head

Voices In My Head


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Monsters Never Sleep

Monsters Never Sleep


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Passage Through The Dark

Passage Through The Dark


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Cloak Of Sorrow

Cloak Of Sorrow


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Wicked Witch

Wicked Witch


album: Synthia
genre: Metal
 
 
 / 3