Synthia
Synthia
@synthia

Audio


Hail To The King

Hail To The King


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Hell on Heels

Hell on Heels


album: Synthia
genre: Metal
 
 
What Lies Beneath

What Lies Beneath


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Slaves to The Machine

Slaves to The Machine


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Shakin off the Rust

Shakin off the Rust


album: Synthia
genre: Metal
 
 
Hells Knockin

Hells Knockin


album: Synthia
genre: Metal
 
 
 / 2